Kariéra


Výběrové řízení na místo Personalista, vedoucí školní jídelny

 

Popis pracovní pozice

 

-          jedná se o pracovní pozici v zařízení institucionální péče (DDŠ) dle zákona 109/2002 ve znění pozdějších                předpisů

-          plný pracovní úvazek rozdělený do dvou částí (0,8 personalista, 0,2 vedoucí školní jídelny)

-          práce převážně v pondělí až pátek

-          předpokládaný nástup od 1. 9. 2017, případně po domluvě později  

-          pracovní poměr na dobu určitou za mateřskou a rodičovskou dovolenou s tříměsíční zkušební dobou (v                    případě dobrého zapracování následně prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou)

 

Pracovní náplň

 

Pracovní náplň personalisty

Pracovní doba je určena s pružným začátkem a koncem od 6.00 do 9.00 a od 14.30 do 17.30 při zachování týdenní délky pracovní doby 32 hodin a příslušným počtem 30 min. pracovních přestávek.

Vede personální agendu. Vyřizuje pracovněprávní vztahy. Zařazuje zaměstnance do platových tříd. Ve spolupráci s ředitelem stanovuje kritéria výběrových řízení, organizuje a účastní se jich.

Vede evidenci došlé pošty, zajišťuje její vyřízení. Vede evidenci odeslané pošty, tuto zpracovává a odesílá.

Zajišťuje nákup a evidenci cenin. Zajišťuje evidenci dopravného, proplácí dětem dopravné dle vnitřní směrnice. Vede příruční pokladnu a pokladnu cizí měny.

Vyhotovuje poštovní poukázky k vratkám ošetřovného.

Vykonává další práce dle pokynů ředitele zařízení, který přímo řídí personalistu.

 

Pracovní náplň provozáře - vedoucí školní jídelny

Provozář – vedoucí školní jídelny organizuje provoz školní jídelny včetně zajišťování technického vybavení a údržby, ekonomické agendy, stanovování technologických postupů a zajišťování jejich dodržování včetně kontroly dodržování hygienických předpisů.

Pracovní doba je volná, při zachování týdenní délky pracovní doby 8 hodin.

Odpovídá za provoz jídelny a její plynulý chod, pečuje o řádné hospodaření. Sleduje předpisy o školním stravování, přizpůsobuje chod jídelny tak, aby byl v souladu s platnými normami. Sestavuje jídelní lístek, kopii vyvěsí na viditelném místě.

Dbá na dodržování stravních norem, objednává potraviny, inventář a ostatní potřeby pro jídelnu, kontroluje správnost a jakost potravin a jejich uskladňování. Sleduje vývoj nákladů a výdajů na potraviny včetně návrhu opatření, dělá roční vyúčtování potravin, zajišťuje rozpočet a kalkulace stravného. Samostatně nakupuje široký sortiment potravinářského zboží, uzavírá, mění a vypovídá smlouvy s dodavateli. Vypočítává poplatky za stravu dle směrnic, vybírá a odvádí peníze za stravování zaměstnanců, vede příslušnou evidenci.

Vede skladové karty zásob potravin, provádí inventarizaci zásob. Vede evidenci zdravotních průkazů a evidenci o hmotné odpovědnosti pracovníků.

Přímo řídí kuchařky, je oprávněna navrhovat výši osobních příplatků dle vnitřního předpisu a mimořádné odměny.

 

Požadavky

-          minimálně SŠ vzdělání s maturitou

-          čistý trestní rejstřík

-          zdravotní průkaz

-          schopnost samostatné práce

-          výhodou (nikoliv podmínkou) je orientace v personalistice a problematice školního stravování

 

Nabízíme

-          stabilní práci

-          plat 8. platová třída, stupeň dle odpracovaných let, osobní ohodnocení po absolvování zkušební doby (16.500 – 23.500,- Kč po zkušební době)

-          malý pracovní kolektiv

-          zaměstnanecké benefity

-          5 týdnů dovolené

 

Výběrové řízení – procesní podmínky

-          zaslání přihlášky a životopisu k rukám personalistky domova (Bc. Musilová Soňa, musilova@ddssjihlava.cz, tel. 567303242)

-          ústní informace rovněž u personalistky domova

-          přihlášky zaslat do 31. 7. 2017

-          první kolo VŘ proběhne administrativně bez účasti uchazeče na základě přijatých žádostí

-          druhé kolo VŘ proběhne formou pohovoru před výběrovou komisí 8. srpna 2017 v dopoledních hodinách  – vyrozuměni budou pouze uchazeči, kteří prošli 1. kolem VŘ

-          vyhrazujeme si právo zrušit VŘ v kterékoliv jeho fázi bez nároku na náhradu škody vzniklé uchazečům přihlášením se do VŘ