Výběrové řízení na místo Vychovatele

 

Popis pracovní pozice

-          27 hodin týdně přímé činnosti převážně v odpoledních a večerních hodinách

-          nástup možný 28. 8. 2017

-          nepřetržitý provoz (práce i o víkendech, svátcích a prázdninách)

-          turnusová práce

-          pracovní poměr na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené

-          tříměsíční zkušební doba

 

Pracovní náplň

Vychovatel vykonává komplexní výchovnou, vzdělávací, diagnostickou a preventivní činnost zaměřenou na celkový rozvoj a resocializaci dětí včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci výchovně vzdělávacího procesu.

Pracovní doba je rozvržena rovnoměrně a činí 40 hod. týdně. Je rozdělena na přímou a nepřímou výchovnou činnost. Rozvržení přímé výchovné činnosti je nerovnoměrné a je dáno rozvrhem služeb vychovatelů (přímá výchovná činnost činní 27 hodin týdně), nepřímou výchovnou činnost si organizuje pracovník samostatně (na pracovišti i mimo něj), není-li požadováno zástupcem ředitelky či ředitelem jinak. Pracovní přestávky při výkonu služby jsou zajišťovány přiměřeným způsobem v době jednotlivých jídel dětí.

V rámci nepřímé výchovné činnosti se pracovník řádně připravuje na zaměstnání, zajišťuje si potřebné pomůcky, vyřizuje administrativní záležitosti a promyslí individuální působení vůči jednotlivým dětem. V rámci nepřímé výchovné činnosti je rovněž povinen účastnit se všech porad a rad pracovníků vyhlášených ředitelkou zařízení či jejími zástupci.

Do zařízení přichází nejpozději 30 minut před zahájením služby, prostuduje si knihu hlášení a deník své skupiny, se zástupcem ředitele prokonzultuje dílčí specifické požadavky na výkon služby (v jeho nepřítomnosti s etopedem zařízení či s ředitelem zařízení),  připraví si pomůcky.

V průběhu služby respektuje ustanovení vnitřního řádu.

Zpracovává (pod metodickým vedením etopeda) individuální resocializační programy na děti ve své rodinné skupině, pololetně vždy písemnou formou provádí jejich hodnocení (čtvrtletní a třičtvrtěletní pedagogická rada), je povinen se důkladně seznámit s anamnestickými a diagnostickými daty dětí umístěných na své rodinné skupině..

Trvale komunikuje s ostatními pracovníky zařízení (pedagogy, odbornými pracovníky) o všech záležitostech, jež se týkají zájmu dítěte.

Podporuje a vyhledává aktivity dětí mimo ústav v zájmu co největší interakce dětí se standardní společností.

Stará se o svěřené prostory, trvale zvyšuje jejich estetickou úroveň, dohlíží na správnou péči dětí o osobní věci.

Denně provádí hodnocení dětí v jejich přítomnosti, ve spolupráci se zástupcem skupiny zpracovává týdenní plány práce.

Vyplňuje knihu hlášení, deník rodinné skupiny, evidenci docházky.

Pečuje o kapesné jednotlivých dětí ve skupině.
Kontroluje stav svěřeného materiálně-technického vybavení, případné požadavky na opravu hlásí písemně (do sešitu) hospodářce zařízení.
Má přehled o indikaci léků u svých dětí a v době nepřítomnosti sociální pracovnice je dle jejích pokynů vydává.

Zajišťuje důsledné plnění domácích úkolů.

Spolupodílí se na provozu rodinné skupiny ve spolupráci a dle pokynů vedoucího rodinné skupiny.

Další povinnosti vychovatele:

-          organizuje mimoškolní akce samostatně pro svoji rodinnou skupinu, účastní se akcí mimo zařízení (ozdravný pobyt u moře, školy v přírodě, vícedenní prázdninové pobyty, sjíždění řeky Vltavy apod.) dle pokynů zástupce ředitele či ředitele zařízení

-          trvale si doplňuje teoretické poznatky ze speciální pedagogiky

-          dle pokynů zástupců ředitele či ředitele zařízení je povinen zastupovat nemocné kolegy (zejména svého kolegu v rodinné skupině – bez výhrady)

-          je povinen vystupovat před dětmi tak, aby to bylo v souladu s obecnými pravidly slušnosti

-          všechny mimořádné události bezprostředně hlásí řediteli zařízení prostřednictvím mobilního telefonu (není-li přítomna)

-          zajišťuje stravování dětí: Po-Pá - snídaně a svačiny

        So, Ne, svátky, prázdniny – celodenní

-          v případě potřeby použití služebního vozidla či v případě výletu s dětmi mimo Jihlavu (autobusem, vlakem, pěšky) si v předstihu zajistí cestovní příkaz u ředitele nebo jeho zástupců

 

 

Požadavky

-          vzdělání VŠ v oboru speciální nebo sociální pedagogiky (minimálně bakalářské)

-          čistý trestní rejstřík

-          zdravotní průkaz

-          absolvování psychologického vyšetření před nástupem do zaměstnání na náklady uchazeče (cca 2,5 -  5 tis. Kč) – zákonná podmínka

-          schopnost týmové práce

-          pozitivní vztah k dětem

-          schopnost práce v prostředí s vysokou neuropsychickou zátěží (velmi konfliktní prostředí)

-          časová flexibilita

-          schopnost práce s PC

-          řidičský průkaz skupiny B výhodou

 

Nabízíme

-          dobrý pracovní kolektiv

-          osobní ohodnocení po skončení zkušební doby

-          plat cca 25.000,- Kč – 29.000,- Kč -  hrubého – dle výše osobního ohodnocení po skončení tříměsíční zkušební doby, odměn a dalších příplatků

-          zajímavou práci s možností dalšího vzdělávání

-          podporu odborných pracovníků (psycholog, supervizor, etoped)

-          zaměstnanecké benefity

-          8 týdnů dovolené

-          12 dní samostudia - nenárokové

 

Výběrové řízení – procesní podmínky

-          podmínkou přihlášení se do VŘ je seznámení se s problematikou našeho domova minimálně prostřednictvím našich webových stránek

-          seznámení se s problematikou zákona 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

-          zaslání přihlášky a životopisu k rukám personalistky domova (pí. Bc. Musilová Soňa, musilova@ddssjihlava.cz, tel. 567303242)

-          ústní informace rovněž u personalistky domova

-          přihlášky zaslat do 26. 5. 2017

-          první kolo VŘ proběhne administrativně bez účasti uchazeče na základě přijatých žádostí

-          druhé kolo VŘ proběhne formou pohovoru před výběrovou komisí 1. června od 8.00 do 15.00 – vyrozuměni budou pouze uchazeči, kteří prošli 1. kolem VŘ

-          vyhrazujeme si právo zrušit VŘ v kterékoliv jeho fázi bez nároku na náhradu škody vzniklé uchazečům přihlášením se do VŘ