Kariéra


Výběrové řízení na místo Vychovatele/ky

 

Popis pracovní pozice

 • 27 hodin týdně přímé činnosti převážně v odpoledních a večerních hodinách
 • nástup možný ihned
 • nepřetržitý provoz (práce i o víkendech, svátcích a prázdninách)
 • turnusová práce
 • pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou
 • tříměsíční zkušební doba

 

Pracovní náplň

Vychovatel vykonává komplexní výchovnou, vzdělávací, diagnostickou a preventivní činnost zaměřenou na celkový rozvoj a resocializaci dětí včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci výchovně vzdělávacího procesu.

Pracovní doba je rozvržena rovnoměrně a činí 40 hod. týdně. Je rozdělena na přímou a nepřímou výchovnou činnost. Rozvržení přímé výchovné činnosti je nerovnoměrné a je dáno rozvrhem služeb vychovatelů (přímá výchovná činnost činní 27 hodin týdně), nepřímou výchovnou činnost si organizuje pracovník samostatně (na pracovišti i mimo něj), není-li požadováno zástupcem ředitelky či ředitelem jinak. Pracovní přestávky při výkonu služby jsou zajišťovány přiměřeným způsobem v době jednotlivých jídel dětí.

V rámci nepřímé výchovné činnosti se pracovník řádně připravuje na zaměstnání, zajišťuje si potřebné pomůcky, vyřizuje administrativní záležitosti a promyslí individuální působení vůči jednotlivým dětem. V rámci nepřímé výchovné činnosti je rovněž povinen účastnit se všech porad a rad pracovníků vyhlášených ředitelkou zařízení či jejími zástupci.

Do zařízení přichází nejpozději 30 minut před zahájením služby, prostuduje si knihu hlášení a deník své skupiny, se zástupcem ředitele prokonzultuje dílčí specifické požadavky na výkon služby (v jeho nepřítomnosti s etopedem zařízení či s ředitelem zařízení),  připraví si pomůcky.

V průběhu služby respektuje ustanovení vnitřního řádu.

Zpracovává (pod metodickým vedením etopeda) individuální resocializační programy na děti ve své rodinné skupině, pololetně vždy písemnou formou provádí jejich hodnocení (čtvrtletní a třičtvrtěletní pedagogická rada), je povinen se důkladně seznámit s anamnestickými a diagnostickými daty dětí umístěných na své rodinné skupině..

Trvale komunikuje s ostatními pracovníky zařízení (pedagogy, odbornými pracovníky) o všech záležitostech, jež se týkají zájmu dítěte.

Podporuje a vyhledává aktivity dětí mimo ústav v zájmu co největší interakce dětí se standardní společností.

Stará se o svěřené prostory, trvale zvyšuje jejich estetickou úroveň, dohlíží na správnou péči dětí o osobní věci.

Denně provádí hodnocení dětí v jejich přítomnosti, ve spolupráci se zástupcem skupiny zpracovává týdenní plány práce.

Vyplňuje knihu hlášení, deník rodinné skupiny, evidenci docházky.

Pečuje o kapesné jednotlivých dětí ve skupině.

Kontroluje stav svěřeného materiálně-technického vybavení, případné požadavky na opravu hlásí písemně (do sešitu) hospodářce zařízení.

Má přehled o indikaci léků u svých dětí a v době nepřítomnosti sociální pracovnice je dle jejích pokynů vydává.

Zajišťuje důsledné plnění domácích úkolů.

Spolupodílí se na provozu rodinné skupiny ve spolupráci a dle pokynů vedoucího rodinné skupiny.

Další povinnosti vychovatele:

 • organizuje mimoškolní akce samostatně pro svoji rodinnou skupinu, účastní se akcí mimo zařízení (ozdravný pobyt u moře, školy v přírodě, vícedenní prázdninové pobyty, sjíždění řeky Vltavy apod.) dle pokynů zástupce ředitele či ředitele zařízení
 • trvale si doplňuje teoretické poznatky ze speciální pedagogiky
 • dle pokynů zástupců ředitele či ředitele zařízení je povinen zastupovat nemocné kolegy (zejména svého kolegu v rodinné skupině – bez výhrady)
 • je povinen vystupovat před dětmi tak, aby to bylo v souladu s obecnými pravidly slušnosti
 • všechny mimořádné události bezprostředně hlásí řediteli zařízení prostřednictvím mobilního telefonu (není-li přítomna)
 • zajišťuje stravování dětí: Po-Pá - snídaně a svačiny

        So, Ne, svátky, prázdniny – celodenní

 • v případě potřeby použití služebního vozidla či v případě výletu s dětmi mimo Jihlavu (autobusem, vlakem, pěšky) si v předstihu zajistí cestovní příkaz u ředitele nebo jeho zástupců

 

 

Požadavky

 • vzdělání VŠ v oboru speciální nebo sociální pedagogiky (minimálně bakalářské)
 • čistý trestní rejstřík
 • zdravotní průkaz
 • absolvování psychologického vyšetření před nástupem do zaměstnání na náklady uchazeče (cca 2,5 - 5 tis. Kč) – zákonná podmínka
 • schopnost týmové práce
 • pozitivní vztah k dětem
 • schopnost práce v prostředí s vysokou neuropsychickou zátěží (velmi konfliktní prostředí)
 • časová flexibilita
 • schopnost práce s PC
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou

 

Nabízíme

 • dobrý pracovní kolektiv
 • osobní ohodnocení po skončení zkušební doby
 • plat cca 35.000,- Kč – 40.000,- Kč - hrubého – dle výše osobního ohodnocení po skončení tříměsíční zkušební doby, odměn a dalších příplatků
 • zajímavou práci s možností dalšího vzdělávání
 • podporu odborných pracovníků (psycholog, supervizor, etoped)
 • zaměstnanecké benefity
 • 8 týdnů dovolené
 • 12 dní samostudia - nenárokové

 

Výběrové řízení – procesní podmínky

 • zaslání přihlášky a životopisu k rukám personalistky domova (Ing. Přibylová Eva, pribylova@ddssjihlava.cz, tel. 567303242)
 • ústní informace rovněž u personalistky domova
 • přihlášky zaslat do 17 3. 2020
 • první kolo VŘ proběhne 17.3.2020 administrativně bez účasti uchazeče na základě přijatých žádostí
 • druhé kolo VŘ proběhne formou pohovoru před výběrovou komisí v termínu 24. 3. 2020 – vyrozuměni a pozváni  budou pouze uchazeči, kteří prošli 1. kolem VŘ
 • vyhrazujeme si právo zrušit VŘ v kterékoliv jeho fázi bez nároku na náhradu škody vzniklé uchazečům přihlášením se do VŘ