Kontakty

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava

IČ:  60545933    Č. účtu  : ČNB, pobočka Brno  34330681/0710

Poštovní adresa (platná i pro středisko výchovné péče):

Dětský domov se školou, Dělnická 320/1, 586 01 Jihlava

Internetové kontakty: 

ID datové schránky:   etr77p2

E-mail domova: info@ddssjihlava.cz

E-mail střediska výchovné péče: socialni@svp-ji.cz ; pedagogspec@svp-ji.cz ; psycholog@svp-ji.cz ;

Web domova  : www.ddssjihlava.cz

Web střediska výchovné péče  : www.svp-ji.cz

FB: http://www.facebook.com/ddssjihlava

Kontakty na jednotlivá pracoviště:

Ústředna   567303242
    567331736
Ředitel Mgr. Radek Vovsík 604106420
Statutární zástupce ředitele Mgr. Miroslava Florianová 778409218
Psycholog Mgr. Kateřina Švecová 778761400
Etoped Mgr. Michaela Fischerová 725817170
Zástupce ředitele pro mimoškolní činnost Mgr. Kateřina Zamazalová 775380660
Zástupce ředitele pro školu a 4. RS Mgr. Tomáš Honzárek 778409219
Vedoucí vychovatelka 5. RS Mgr. Veronika Příhodová 778409217
Středisko výchovné péče Mgr. Miroslava Florianová 778409218
Referent správy majetku Vlasta Zábranová 607680513
Administrativní pracovník Helena Jarošová 778409215

 

Dětský domov - ředitelství, školní jídelna, 1. – 3. rodinná skupina

Dělnická 1, 586 01 Jihlava

Telefonní kontakt:

Ústředna              

567303242

567331736

Vedoucí pracoviště: Mgr. Kateřina Zamazalová  775380660

 

Základní škola, 4. rodinná skupina

Sokolovská 30, 586 01 Jihlava

Telefonní kontakt:

Služební telefon     778409216
Vedoucí pracoviště:  Mgr. Tomáš Honzárek 778409219
Výchovný poradce: Mgr. Lucie Přecechtělová 604315917

 

5. rodinná skupina

Šafaříkova 12, 586 01 Jihlava

Telefonní kontakt:

Služební telefon     778481877
Vedoucí pracoviště: Mgr. Veronika Příhodová  778409217

 

Startovací byt

Benešova 31, 586 01 Jihlava

Telefonní kontakt:

Vedoucí pracoviště: Mgr. Tomáš Honzárek 778409219

 

Středisko výchovné péče

Pod Rozhlednou 8, 586 01 Jihlava (doručovací adresa: DDŠ Jihlava, Dělnická 1, Jihlava 586 01)

Telefonní kontakt:

Vedoucí pracoviště: Mgr. Florianová Miroslava 778409218
Psycholog: Mgr. Blanka Pollaková, DiS 778531970
Speciální pedagog, sociální pracovnice: Mgr. Jana Paulová 778531971

Kontaktujte nás

Adresa

Dělnická 320/1
Jihlava
567303242