Slovo úvodem…

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava  je školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče zřízené dle Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a Zákona č. 109/2002 Sb. (Zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči), ve znění pozdějších předpisů. DDŠ, SVP a ZŠ, Jihlava je příspěvkovou organizací přímo řízenou MŠMT ČR, jeho kapacita je 37 dětí. Součástí Dětského domova se školou je i základní škola, která sídlí v budově odloučeného pracoviště na ulici Matky Boží 15 v Jihlavě a středisko výchovné péče na pracovišti Pod rozhlednou 8, Jihlava.

Do našeho domova jsou umisťovány děti (dívky i chlapci) plnící povinnou školní docházku s diagnostikovanou poruchou chování, kterým byla:

  • nařízena ústavní výchova
  • uložena ochranná výchova
  • uloženo předběžné opatření
  • nebo jsou u nás dobrovolně (po ukončení ústavní výchovy v době zletilosti se připravují na  budoucí povolání)

Naším cílem je náhradní rodinná výchova, reedukace dětí v náhradní rodinné péči a následně jejich úspěšná integrace do standardní společnosti a zajištění povinné školní docházky nebo přípravy na budoucí povolání. Děti jsou rozděleny do pěti rodinných skupin. Každá rodinná skupina má k dispozici svůj „byteček“, ve kterém žije maximálně 8 dětí. O děti se starají vychovatelé, učitelé, asistenti pedagoga, etoped, psycholog. Ve třech rodinných skupinách jsou děti, které v naší škole plní povinnou školní docházku, v jedné skupině jsou umístěny děti připravující se na vstup do běžných škol (odloučené pracoviště Šafaříkova 12) a v jedné žijí děti starší, které se připravují denním studiem na budoucí povolání (odloučené pracoviště Matky Boží 15). Ti navštěvují běžné školy v Jihlavě a okolí. Pod patronát vychovatelů z této rodinné skupiny spadá také „startovací“ byt (odloučené pracoviště Benešova 31), který slouží těm dětem, které potřebují pomoci postavit se na vlastní nohy před nebo po ukončení ústavní výchovy. Pro zájmovou činnost dětí jsme vybaveni koly, lyžemi na sjezd i běžkování, bruslemi, florbalovými hokejkami, stoly na stolní tenis, pomůckami pro „horolezení“, posilovnou, turistickým vybavením, výtvarnou dílnou s keramickou pecí a spoustou dalšího. Každý rok se účastníme nebo pořádáme pro děti mnoho sportovních, kulturních, zážitkových a vzdělávacích akcí, soutěží, projektů a výletů. Děti jezdí k rodičům na víkendy a prázdniny. Rodiče mohu své děti navštívit v domově kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.

Do našeho domova jsou umisťovány děti (dívky i chlapci) plnící povinnou školní docházku s diagnostikovanou poruchou chování, kterým byla:

  • nařízena ústavní výchova
  • uložena ochranná výchova
  • uloženo předběžné opatření
  • nebo jsou u nás dobrovolně (po ukončení ústavní výchovy v době zletilosti se připravují na  budoucí povolání)

Zařízení preventivně výchovné péče je ambulance střediska výchovné péče na odloučeném pracovišti Pod Rozhlednou 8. Informace k němu naleznete na samostatném webu www.svp-ji.cz.

Dělnická 1, Jihlava 
Centrální budova - rodinná vila, ředitelství, 1. až 3. rodinná skupina, školní jídelna
Budova je ve vlastnictví státu s právem užívání DDŠ Jihlava
 

 

Matky Boží 15, Jihlava 
Detašované pracoviště pro základní školu a 4. rodinnou skupinu
Budova je ve vlastnictví státu s právem užíváním DDŠ Jihlava

 

 

Šafaříkova 12, Jihlava 
  Řadový domek - detašované pracoviště pro 5. rodinnou skupinu
 Budova je ve vlastnictví státu s právem užívání DDŠ Jihlava

 

 

Benešova 31, Jihlava 
  Byt 2+1 v bytovém domě - detašované pracoviště, byt je určen dětem v závěrečné fázi resocializace
 Byt je ve vlastnictví státu s právem užívání DDŠ Jihlava

 

 

Pod Rozhlednou 8, Jihlava 
 Ambulance Střediska výchovné péče - detašované pracoviště
 Budova města Jihlavy, prostory pronajaté na dobu neurčitou

 

 

Klučov okr. Třebíč 
  Rekreační chata
 Chata s pozemkem je ve vlastnictví státu s právem užívání DDŠ Jihlava