GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Mgr. Šárka Jílková, DiS.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 5, 118 12 Praha 1
118 12, Praha 1
Tel.: +420 234 811 105
E-mail: gdpr@msmt.cz

Dokumenty

Informace poskytované subjektu údajů podle čl. 13 a 14