Škola

Naše škola není velká. Máme pouze 4 třídy. Jsou to malotřídky, což znamená, že v každé třídě je pohromadě víc ročníků. V naší základní škole vyučujeme podle školního vzdělávacího programu "Škola, cesta pro život. Náš motivační název pro vzdělávání je „Škola, cesta pro život…“ Našim dětem se snažíme poskytnout základní vzdělání v plném rozsahu. Občas se malinko lišíme od ostatních základních škol. Je to dáno tím, že většina našich dětí potřebuje individuální přístup a program. V naší školičce často realizujeme různé programy, jako jsou například projektové dny, sportovní soutěže, hry, exkurze, besedy a školní výlety. Samozřejmě, že stíháme i školní výuku :-), která by občas mohla připomínat heslo ,,škola hrou“ (Komenský by z nás měl radost). O zdárný chod výuky se stará celkem 7 učitelů a asistenti pedagogů.